Cheese master - stroj na sýr

 


Výroba: 
- milk (mléko) = cheese (sýr) 32 coins
- goat milk (kozí mléko) = goat cheese  (kozí sýr) 34 coins
- dromedary milk (velbloudí mléko) = camel cheese (velbloudí sýr) 140 coins
- buffalo milk (bůvolí mléko) = buffalo cheese (bůvolí sýr) 55 coins
Doba výroby: 45 sek.
Lze získat:  nákup
Cena: 4500 coins
Podobný stroj: fast cheese master
                Výroba: 
                               - milk (mléko) = cheese (sýr) 32 coins
                               - goat milk (kozí mléko) = goat cheese  (kozí sýr) 34 coins
                               - dromedary milk (velbloudí mléko) = camel cheese (velbloudí sýr) 140 coins
                               - buffalo milk (bůvolí mléko) = buffalo cheese (bůvolí sýr) 55 coins
                               - horse milk (koňské mléko) = horse milk cheese  (koňský sýr)  139 coins
                               - reindeer milk (sobí mléko) = reindeer milk cheese (sobí sýr) 42 coins
                               - panda milk (pandí mléko) = panda milk cheese  (pandí sýr) 35 coins
                               - donkey milk (oslí mléko) = donkey milk cheese (oslí sýr) 125 coins
                Doba výroby: 30 sek.
                Lze získat: nákup
                Cena: 15 RC