Winemaker - stroj na víno

Výroba:
grape (hr. víno) = wine (červené víno) 126 coins
- white grape (bílý hrozen) = white grape wine (bílé víno) 86 coins
- chardonnay = champagne (šampaňské) 81 coins
Doba výroby: 1 min.
Lze získat:  nákup
Cena: 650 coins
Použití:
        wine (červené víno): mulled wine (svařené víno)
        white grape wine (bílé víno): v kuchyni
        champagne (šampaňské): v kuchyni