Pickle machine - stroj na zavařeniny

 

Výroba: white vinegar (bílý ocet) + viz níže
                        + cucumber (okurka) = cucumber pickle (okurky v láku) 60 coins
                        + carrot (mrkev) = carrot pickle (mrkev v láku) 100 coins
                        + mustard (hořčice) = mustard pickle (hořčice v láku) 180 coins
                        + onion (cibule) = onion pickle (cibule v láku) 317 coins
                        + turnip (tuřín) = turnip pickle (tuřín v láku) 50 coins
Doba výroby: 1 min
Lze získat:  nákup
Cena: 500 coins
Použití: vše na prodej
Je potřeba postavit: ano
                Na stavbu:
                        10x Pickle Bowl - žádají se sousedé
                        10x Pickle Cover - žádají se sousedé